Hackaland, Belgium 2008.  Uppsala Tournament 2008. Fotos by ©Astrid Adelsköld.

 Husby-Långhundra 2008. fotos by ©Henrik Jonsson.

 Beriden HEMA clinic 2008